Huisregels Rookruimte

Het wettelijk rookverbod voor de horeca dat sinds 1 juli 2008 van kracht is, heeft ook voor de speelautomatencasino’s gevolgen. Zo zijn er reeds aparte rookcabines en rookruimtes in gebruik genomen. Bij WIN Casino’s is een aparte rook- en speelruimte in gebruik.

In deze ruimte worden bezoekers in de gelegenheid gesteld roken en spelen te combineren.

DE HUISREGELS ROOKRUIMTE ZIJN ALS VOLGT:
  • Onze medewerkers mogen (behoudens calamiteiten) niet in deze ruimte komen om werkzaamheden of service te verrichten.
  • Eventuele storingen aan de machines zullen pas de volgende ochtend kunnen worden verholpen.
  • Het is mogelijk dat voor bepaalde handelingen een tijdelijk rookverbod wordt ingesteld. Dit zal via de geluidsinstallatie kenbaar gemaakt worden.
  • Bij het verlaten van de ruimte dient de sigaret te worden gedoofd in de daarvoor bestemde asbakken.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking!

◀Stap Terug Speel online