Huisreglement

Het huisreglement is opgesteld om er voor te zorgen dat WIN Casino’s iedere gast een veilig en verantwoorde uitgaansgelegenheid kan bieden. WIN Casino’s biedt veilige en verantwoorde uitgaansgelegenheden aan voor iedereen vanaf 18 jaar. Daarbij houdt het huisreglement nadrukkelijk rekening met alle wettelijke regels op het gebied van kans- en behendigheidsspelen. Iedere bezoeker wordt bij het betreden van het casino gecontroleerd op onder andere leeftijd. Het is daarom voor alle bezoekers verplicht op verzoek een geldig identiteitsbewijs te tonen. Het is verplicht dit tijdens je bezoek bij je te dragen.

Entree

De bedrijfsleiding kan zonder opgaaf van redenen de toegang tot het casino weigeren. Bij binnenkomst ontvang je een entreebewijs. Gasten met een lopend entreeverbod wordt de toegang ontzegd. Handelt een gast in strijd met de bepalingen van het Wetboek van Strafrecht of de Opiumwet, dan wordt die persoon de toegang tot WIN Casino’s ontzegd.

Nette en ordelijke omgeving

We vinden het belangrijk dat alle gasten zich op hun gemak voelen in WIN Casino’s. Dat begint bij een nette en ordelijke omgeving. Van bezoekers verwachten we dat ze daaraan bijdragen. Deponeer afval en sigaretten in de daarvoor bestemde bakken en houd de speelautomaten schoon. Plaats geen voeten op de automaten, in verband met storingen, beschadigingen en hygiëne. Huisdieren zijn niet toegestaan in WIN Casino’s.

Speelautomaten

De zitplaatsen bij de speelautomaten zijn bestemd voor spelende gasten. Het is niet toegestaan er met meer dan twee personen op te spelen. Wil je een speelautomaat reserveren, overleg dan even met een medewerker. Onder bepaalde voorwaarden is dit toegestaan. Het gebruik of onder invloed zijn van alcoholische en bij wet verboden middelen is verboden. Ook het consumeren van zelf meegebrachte etenswaren en dranken is niet toegestaan.

Veiligheid

Veiligheid van gasten en medewerkers staat bij WIN Casino’s bijzonder hoog in het vaandel. Voor jouw en onze veiligheid is er 24 uur per dag een camerasysteem en alarmsysteem in functie. Dit systeem registreert uitsluitend calamiteiten, die direct worden doorgespeeld aan de politie. Ook is er een DNA-spray-systeem aanwezig, dat wordt ingezet bij calamiteiten.

Alle bezoekers dienen herkenbaar te zijn voor de camerabewaking. Het is daarom mogelijk dat een gast wordt verzocht een hoofddeksel of donkere bril in het casino af te zetten. In dit geval is het gebruik van de garderobe verplicht. Het is verboden zelf foto’s of video’s te maken in het casino.

WIN Casino’s gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van gasten. Voor vermissing, diefstal of beschadiging van je eigendommen is WIN Casino’s niet aansprakelijk. Daar waar het huisreglement niet in voorziet, is de beslissing van de medewerkers bindend.

◀Stap Terug Speel online