Preventiebeleid

Beleid WIN Casino kansspelproblematiek

WIN Casino heeft jaarlijks honderden gesprekken met haar gasten. Vaak zijn dit gesprekken die spontaan tot stand komen en over verschillende onderwerpen gaan. Doordat wij bekend zijn met onze gasten, weten wij ook vaak hoe hun privésituatie eruit ziet. Hierdoor kunnen wij gemakkelijk gesprekken aanknopen over eventuele kansspelproblematiek. Onze medewerkers zijn getraind in het herkennen van mogelijke problemen. Deze worden doorgegeven aan hun leidinggevende die het gesprek aan zal gaan met de gast. Tijdens deze gesprekken zullen wij de mogelijkheid aanbieden tot het tekenen van een vrijwillig bezoekverbod en wijzen we de gast op hulp van de verslavingszorg. Objectieve indicatoren voor mogelijke kansspelproblemen zijn bezoekfrequentie en gedragsveranderingen, leeftijd, gender en sociale omgeving. De preventiegesprekken worden gevoerd door onze leidinggevenden die hierin getraind zijn.

Bezoekfrequentie:

Op het moment dat wij zien dat gasten regelmatig het casino betreden zal dit aanleiding geven tot het voeren van een (preventief) gesprek. Als gasten vaker dan 8x per maand het casino betreden en wij constateren dit, is dit aanleiding voor het voeren van een gesprek. Deze gesprekken zullen plaatsvinden op aangeven van ons, in deze gesprekken zullen wij onze zorg uitspreken en de gast wijzen op hulp in de vorm van AGOG, Jellinek en andere verslavingszorgklinieken. Ook wijzen wij de gast op de mogelijkheid tot het nemen van een vrijwillig entreeverbod voor bepaalde tijd.

Gedragsverandering:

Op het moment dat gasten een gedragsverandering tonen, doordat ze bijvoorbeeld agressiever of juist meer teruggetrokken reageren, zal dit aanleiding geven tot het voeren van een preventief gesprek. In deze gesprekken zullen wij onze constatering kenbaar maken en in gesprek gaan over deze veranderingen, mocht blijken dat kansspelverslaving de oorzaak is van deze gedragsverandering zullen wij bij de gast aandringen om hulp te gaan zoeken bij de desbetreffende instanties. Ook zullen wij aandringen tot het nemen van een entreeverbod door zelfuitsluiting.

Verandering in uiterlijke verschijning:

Als een gast uiterlijk er slechter uit gaat zien ( kleding, persoonlijke verzorging) zal dit aanleiding zijn voor het voeren van een preventief gesprek. Ook in deze situaties zullen bij de stappen die wij onder “bezoekfrequentie” en “gedragsverandering”  hebben beschreven gaan doorlopen.

Kwetsbare doelgroepen:

De doelgroep gasten van 18 t/m 24 jaar krijgen bij WIN Casino extra aandacht. Doordat deze doelgroep door ons wordt bestempeld als kwetsbare doelgroep die extra aandacht nodig heeft. De extra aandacht houdt in dat zij met prioriteit in aanmerking komen voor een preventiegesprek en voor preventieve maatregelen. Als gasten in uit deze doelgroep vaker dan 6x per maand het casino bezoeken en wij constateren dit, is dit aanleiding tot het voeren van een preventief gesprek waarbij wij ingaan op de mogelijke risico’s van het gokken. Wij zullen aandringen bij de gast om een vrijwillig entreeverbod te nemen en hem wijzen op het bestaan van de verslavingszorgklinieken.

Training van medewerkers:

Al onze medewerkers worden getraind in het herkennen van kansspelproblematiek. Onze preventieaanpak is opgezet in nauwe samenwerking met de verslavingszorg en al onze medewerkers worden regelmatig getraind in het herkennen van verslavingssignalen door GGZ gecertificeerde opleidingsinstituten.

Toegangscontroles:

Vanaf 1 oktober 2021 word je gecontroleerd voordat je naar binnen mag. Vanaf die datum zijn casino’s en speelhallen door de overheid verplicht om een speler te identificeren en te controleren. Tijdens de verplichte toegangscontrole wordt gekeken of je aan alle voorwaarden voldoet om binnen te komen. Je kunt je eenmalig registreren bij WIN Casino’s, zodat je de volgende keer makkelijker kunt doorlopen.
Meer informatie over het registreren bij en bezoeken van WIN Casino’s kun je lezen op: https://wincasinos.nl/over-ons/cruks/

Keuringen:

Al onze speelautomaten voldoen aan alle wettelijke eisen en worden met regelmaat gecontroleerd op het wettelijke uitkeringspercentage. Alle speelautomaten zijn voorzien van door de Kansspelautoriteit verstrekte merktekens. Gasten die twijfelen aan ons en of aan het functioneren van een speelautomaat kunnen te allen tijde de KSA contacteren om de desbetreffende speelautomaat te laten controleren. Wij zullen altijd aan een dergelijk onderzoek meewerken. Wij werken open en transparant.

Samenwerking met verslavingszorg:

Mocht uit gesprekken met gasten komen dat er problemen zijn met het gokken zullen wij de gast erop wijzen waar zij hulp kunnen zoeken. Wij wijzen de gasten er altijd op dat het ook hun eigen verantwoordelijkheid is om het speelgedrag onder controle te houden. Wij zorgen ervoor dat er op diverse plekken in het casino het meest actuele foldermateriaal aanwezig is met alle informatie waar gasten hulp kunnen vragen bij kansspelproblematiek. Gasten kunnen te allen tijde onze getrainde medewerkers vragen om meer informatie.

 

◀Stap Terug Speel online